7536 8565 dkoptik@dkoptik.dk

Vi passer på dine data

PERSONDATAPOLITIK

Her kan du læse om, hvordan DK OPTIK håndterer personoplysninger.

DATAANSVARLIG

DK OPTIK A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

DK OPTIK
Nørregade 16B
6600 Vejen
dkoptik@dkoptik.dk
7536 8565

VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONDATA

 • Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik og evt. fødselsdag og år.
 • Vi registrerer følgende personfølsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelse, synskontrol eller købt et par briller eller kontaktlinser.
  • Helbredsoplysninger og CPR-nr.
 • Formål med behandlingen og retsgrundlag
  • Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.
  • Behandlingen af personfølsomme oplysninger er nødvendige ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler
  • Lov om medicinsk udstyr
 • Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand, undtagen i forbindelse med bestilling af brilleglas eller kontaktlinser, hvilket sker for at kunne levere den bestilte vare.
 • Almindelige personoplysninger slettes 5 år efter handlens gennemførelse, medmindre vi ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.
 • Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller eller kontaktlinser er foretaget af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrettet annoncer.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilket personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år.
 • ER behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

SIKKERHED

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer ofr tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejder, der behandler persondata, og data der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

KLAGEINSTANS

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.